Style Name: SDL-20007
Composition: 97.5% Cotton 2.5% Elastane
OZ: 9.00
Style Name: JD 1599
Composition: 98% Cotton 2% Elastane
OZ: 8.5
Style Name: JD 1599
Composition: 98% Cotton 2% Elastane
OZ: 8.5
Style Name: JD 2709
Composition: 98% Cotton 2% Elastane
OZ: 10.00
Style Name: JD 2709
Composition: 98% Cotton 2% Elastane
OZ: 10.00
Style Name: L_D
Composition: 98% Cotton 2% Elastane
OZ: 10.00
Style Name: L_D
Composition: 98% Cotton 2% Elastane
OZ: 10.00